Articles

Latest

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੈਵਿਕ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ...

Featured

Latest

ਪੰਜਾਬੀ

Latest

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰ

ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੈਵਿਕ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਧਰਮਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ...

MUST READ LITERATURE