Articles

Latest

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੌਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਧ ਪੁਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ...

Featured

Latest

ਪੰਜਾਬੀ

Latest

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ

ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਅ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੌਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਧ ਪੁਗਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ...

MUST READ LITERATURE